תנאים

  1. השירותים מוצעים ללקוח בצורה אלקטרונית בלבד, כלומר הלקוח אחראי להורדת מאגרי המידע שנרכשו על ידי התחברות למערכת השירות העצמי של דף האינטרנט.

  2. זכות השימוש בנתונים שנרכשו היא רק ללקוח, אשר משלם עבור השירותים.

  3. חל איסור מוחלט למכור או לאפשר גישה לנתונים הנרכשים לצדדים שלישיים או להפיץ את הנתונים בכל דרך אחרת.

  4. UAB "ID forty six" מתחייב למסור את הנתונים ללקוח תוך 24 שעות לאחר ביצוע התשלום שלו.

  5. לקוח, אשר לא קיבל את נתוניו שנרכשו, מתחייב להודיע ל UAB "ID forty six" בנושא זה תוך 5 ימים.

  6. הלקוח נושא בכל אחריות משפטית לכל עבירות ו/או כל סוג של עבירות משפטיות הנוגעות לשימוש במידע המצוי במאגר המידע.

  7. UAB "ID forty six" מספק נתונים כפי שנמצאו בשירותי אינטרנט ציבוריים.

  8. ללקוח הזכות לדרוש פירוט נתונים במקרה שהנתונים שנרכשו מכילים יותר מ-10% רשומות שאינן מתאימות למידע המופץ במקורות אינטרנט ציבוריים.

  9. השירות נחשב כלא ניתן והכסף יוחזר רק במקרה שהנתונים, שנמסרו ללקוח לאחר בקשתו לפרטם, עדיין אינם תואמים את קריטריוני האיכות, הקבועים בסעיף 8 לתקנון זה.

  10. בהרשמה לאתר זה הלקוח מסכים לקבל פרסומות הקשורות לעדכונים באתר זה והצעות פעולות.