Yaoundé [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Yaoundé [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
קמרון
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 11:12:37
מחיר (לא כולל מע"מ)
22.88 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)701
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים906

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה701100%
כתובתכתובת לרישום חברה701100%
עִירכתובת רישום חברה עיר701100%
פעילותפעילות חברה66895%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר64992%
איש קשראיש קשר של החברה53275%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה49770%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה38254%
עובדיםמספר העובדים28240%
ניידטלפון נייד לחברה23934%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר19427%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר11716%

  הוסף לעגלה