Varna [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Varna [2022-12-04] - מיילים
מדינה
בולגריה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:10:25
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)2'982
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים5'148

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה2'982100%
עִירכתובת רישום חברה עיר2'982100%
פעילותפעילות חברה2'86996%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'11070%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)85828%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר83728%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר72424%

  הוסף לעגלה