Valencia [2022-11-18] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Valencia [2022-11-18] - אנשי קשר
מדינה
סְפָרַד
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:12:24
מחיר (לא כולל מע"מ)
46.90 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)24'173
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים19'932

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה24'173100%
עִירכתובת רישום חברה עיר24'173100%
כתובתכתובת לרישום חברה24'17299%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)23'87098%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר22'80294%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה22'24792%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה18'23075%
פַקסמספר פקס11'32246%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר7'94932%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר7'20229%
פעילותפעילות חברה6'44426%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'3895%
איש קשראיש קשר של החברה1'3515%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1340%

  הוסף לעגלה