Turku [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Turku [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:12:54
מחיר (לא כולל מע"מ)
38.90 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)10'696
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים31'956

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר10'696100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)10'696100%
כתובתכתובת לרישום חברה10'69599%
שֵׁםשם החברה10'69299%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה10'49198%
פעילותפעילות חברה10'34396%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר10'27096%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה10'22595%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'59952%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר4'60543%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה2'51123%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'50523%
איש קשראיש קשר של החברה2'49123%
עובדיםמספר העובדים2'43222%
עיר בירההון מורשה של החברה2'20320%
פַקסמספר פקס1'54914%

  הוסף לעגלה