Triesen [2017-08-22] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Triesen [2017-08-22] - אנשי קשר
מדינה
ליכטנשטיין
תאריך הגרסה
2017-08-22
נוצר ב
2017-10-30 19:10:04
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.54 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)414
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים413

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה414100%
שֵׁםשם החברה414100%
כתובתכתובת לרישום חברה414100%
עִירכתובת רישום חברה עיר414100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר40898%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה13031%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה12530%
פַקסמספר פקס10826%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6214%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר368%
ניידטלפון נייד לחברה40%

  הוסף לעגלה