Tema [2020-12-16] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Tema [2020-12-16] - מיילים
מדינה
גאנה
תאריך הגרסה
2020-12-16
נוצר ב
2020-12-16 08:12:16
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)1'446
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים3'424

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה1'446100%
פעילותפעילות חברה1'44199%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה95866%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר66145%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר49734%

  הוסף לעגלה