Tel Aviv [2018-02-15] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Tel Aviv [2018-02-15] - מיילים
מדינה
ישראל
תאריך הגרסה
2018-02-15
נוצר ב
2022-07-22 12:10:04
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.76 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)116
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים113

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה116100%
שֵׁםשם החברה116100%
עִירכתובת רישום חברה עיר116100%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה116100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)10287%

  הוסף לעגלה