Tartu [2022-11-18] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Tartu [2022-11-18] - אנשי קשר
מדינה
אסטוניה
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:11:30
מחיר (לא כולל מע"מ)
40.04 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)12'374
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים32'092

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר12'374100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)12'374100%
שֵׁםשם החברה12'37399%
כתובתכתובת לרישום חברה12'37399%
פעילותפעילות חברה12'36399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה12'26999%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה12'20498%
קודקוד רישום חברה11'16490%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר10'96088%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה4'88839%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר3'25826%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'60121%
פַקסמספר פקס2812%
ניידטלפון נייד לחברה1621%
איש קשראיש קשר של החברה710%

  הוסף לעגלה