Tampere [2022-11-18] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Tampere [2022-11-18] - מיילים
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:12:43
מחיר (לא כולל מע"מ)
27.46 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)8'760
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים36'640

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה8'760100%
עִירכתובת רישום חברה עיר8'760100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)8'75999%
פעילותפעילות חברה8'42896%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6'41273%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר5'39361%

  הוסף לעגלה