Tampere [2022-11-18] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Tampere [2022-11-18] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:12:43
מחיר (לא כולל מע"מ)
41.18 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)12'567
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים36'640

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר12'567100%
שֵׁםשם החברה12'56699%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)12'56699%
כתובתכתובת לרישום חברה12'56499%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה12'30197%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה12'11196%
פעילותפעילות חברה12'08896%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר12'05395%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6'41251%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר5'39342%
איש קשראיש קשר של החברה2'74321%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה2'74121%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'73421%
עובדיםמספר העובדים2'68021%
עיר בירההון מורשה של החברה2'39719%
פַקסמספר פקס1'61012%

  הוסף לעגלה