Sofia [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Sofia [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
בולגריה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 05:11:43
מחיר (לא כולל מע"מ)
65.84 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)31'196
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים35'727

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר31'196100%
שֵׁםשם החברה31'19499%
כתובתכתובת לרישום חברה31'19399%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר30'71598%
פעילותפעילות חברה29'97596%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה18'24958%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)18'18058%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה17'76356%
איש קשראיש קשר של החברה17'63356%
עיר בירההון מורשה של החברה16'26652%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה15'76350%
עובדיםמספר העובדים13'25642%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה11'06335%
מַחזוֹרמחזור שנתי10'66634%
פַקסמספר פקס9'70431%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה9'63430%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'59617%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר5'14216%
קודקוד רישום חברה4'61014%

  הוסף לעגלה