Skopje [2017-12-11] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Skopje [2017-12-11] - אנשי קשר
מדינה
מוּקדוֹן
תאריך הגרסה
2017-12-11
נוצר ב
2022-07-22 12:10:05
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)166

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה166100%
שֵׁםשם החברה166100%
כתובתכתובת לרישום חברה166100%
עִירכתובת רישום חברה עיר166100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר166100%
פַקסמספר פקס166100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)16599%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה14184%

  הוסף לעגלה