Shanghai [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Shanghai [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
חרסינה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 11:11:45
מחיר (לא כולל מע"מ)
83.16 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)46'851
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים44'679

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר46'851100%
שֵׁםשם החברה46'83699%
כתובתכתובת לרישום חברה46'73699%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר46'48899%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)44'25994%
פעילותפעילות חברה40'38086%
פַקסמספר פקס35'69676%
איש קשראיש קשר של החברה34'44073%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה32'09968%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה31'77167%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה24'06851%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר13'80029%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר9'96221%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'5923%
ניידטלפון נייד לחברה1'4032%
קודקוד רישום חברה9382%

  הוסף לעגלה