Shandong [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Shandong [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
חרסינה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 11:11:50
מחיר (לא כולל מע"מ)
106.26 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)64'828
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים47'257

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר64'828100%
שֵׁםשם החברה64'79199%
כתובתכתובת לרישום חברה64'69899%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר64'52899%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)60'29193%
פעילותפעילות חברה59'50791%
איש קשראיש קשר של החברה52'40480%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה52'23680%
פַקסמספר פקס47'81973%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה47'31172%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה29'80445%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר22'89035%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר11'59717%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'1711%
קודקוד רישום חברה8961%
ניידטלפון נייד לחברה8821%

  הוסף לעגלה