Shah Alam [2018-11-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Shah Alam [2018-11-04] - אנשי קשר
מדינה
מלזיה
תאריך הגרסה
2018-11-04
נוצר ב
2022-07-22 12:10:05
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.76 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)239

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה239100%
שֵׁםשם החברה239100%
כתובתכתובת לרישום חברה239100%
עִירכתובת רישום חברה עיר239100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)239100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה239100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר239100%
פַקסמספר פקס20083%
איש קשראיש קשר של החברה18778%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה9539%

  הוסף לעגלה