São Paulo [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
São Paulo [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:13:18
מחיר (לא כולל מע"מ)
161.70 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)141'839
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים155'830

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר141'839100%
כתובתכתובת לרישום חברה141'83599%
שֵׁםשם החברה141'83499%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)141'75399%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר138'46797%
פעילותפעילות חברה130'39691%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה106'38375%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר59'59642%
איש קשראיש קשר של החברה48'81534%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר40'80028%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה3'4762%
פַקסמספר פקס1'4020%
פייסבוקקישור לפרופיל פייסבוק4280%

  הוסף לעגלה