Porto Alegre [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Porto Alegre [2022-12-04] - מיילים
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:15:14
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'500
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים24'115

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה6'500100%
עִירכתובת רישום חברה עיר6'500100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)6'500100%
פעילותפעילות חברה5'11478%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר4'96476%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'62055%

  הוסף לעגלה