Pori [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Pori [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 17:11:31
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)3'627
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים10'860

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה3'627100%
עִירכתובת רישום חברה עיר3'627100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)3'627100%
שֵׁםשם החברה3'62699%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה3'57198%
פעילותפעילות חברה3'51396%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר3'48496%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה3'45395%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר1'82550%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'53842%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה79221%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה79121%
איש קשראיש קשר של החברה78921%
עובדיםמספר העובדים76621%
עיר בירההון מורשה של החברה67118%
פַקסמספר פקס50413%

  הוסף לעגלה