Plovdiv [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Plovdiv [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בולגריה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:10:24
מחיר (לא כולל מע"מ)
24.26 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'681
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים5'564

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה6'681100%
עִירכתובת רישום חברה עיר6'681100%
כתובתכתובת לרישום חברה6'67999%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר6'60198%
פעילותפעילות חברה6'45896%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)3'46251%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה3'45751%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה3'39550%
איש קשראיש קשר של החברה3'37950%
עיר בירההון מורשה של החברה3'07946%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה3'01945%
עובדיםמספר העובדים2'68840%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'33634%
מַחזוֹרמחזור שנתי2'23733%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה1'94029%
פַקסמספר פקס1'62524%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'05815%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר76011%
קודקוד רישום חברה5958%

  הוסף לעגלה