Pilsen [2024-05-25] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Pilsen [2024-05-25] - אנשי קשר
מדינה
הרפובליקה הצ'כית
תאריך הגרסה
2024-05-25
נוצר ב
2024-05-25 13:11:32
מחיר (לא כולל מע"מ)
37.17 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)10'397
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים27'801

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה10'397100%
עִירכתובת רישום חברה עיר10'397100%
שֵׁםשם החברה10'39599%
פעילותפעילות חברה10'06796%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר9'99296%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה9'29589%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'23350%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר4'61844%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה3'84036%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)3'11429%
קודקוד רישום חברה2'56424%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'96418%
עובדיםמספר העובדים1'80817%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה1'64515%
איש קשראיש קשר של החברה1'27512%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'13810%
פַקסמספר פקס7667%
מַחזוֹרמחזור שנתי7607%

  הוסף לעגלה