Petaling Jaya [2018-11-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Petaling Jaya [2018-11-04] - אנשי קשר
מדינה
מלזיה
תאריך הגרסה
2018-11-04
נוצר ב
2018-11-06 12:39:58
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)438

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה438100%
שֵׁםשם החברה438100%
כתובתכתובת לרישום חברה438100%
עִירכתובת רישום חברה עיר438100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר438100%
פַקסמספר פקס438100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה43699%

  הוסף לעגלה