Oklahoma City [2024-04-12] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Oklahoma City [2024-04-12] - אנשי קשר
מדינה
ארצות הברית
תאריך הגרסה
2024-04-12
נוצר ב
2024-04-12 04:15:01
מחיר (לא כולל מע"מ)
46.76 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)15'999
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים33'210

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה15'999100%
כתובתכתובת לרישום חברה15'999100%
עִירכתובת רישום חברה עיר15'999100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)15'99399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה15'66397%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר13'26082%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה12'63278%
פעילותפעילות חברה11'59572%
איש קשראיש קשר של החברה6'84042%
עובדיםמספר העובדים6'80242%
פַקסמספר פקס5'53334%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר5'17432%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'09631%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה3'78023%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'89218%
מַחזוֹרמחזור שנתי2'77517%

  הוסף לעגלה