Odense [2024-02-19] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Odense [2024-02-19] - אנשי קשר
מדינה
דנמרק
תאריך הגרסה
2024-02-19
נוצר ב
2024-02-19 08:10:29
מחיר (לא כולל מע"מ)
36.83 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)9'690
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים23'992

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה9'690100%
עִירכתובת רישום חברה עיר9'690100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)9'690100%
כתובתכתובת לרישום חברה9'68699%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה9'55798%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר9'16994%
פעילותפעילות חברה7'76480%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה5'18853%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר3'32234%
איש קשראיש קשר של החברה2'91030%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'62927%
פַקסמספר פקס2'51225%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'15422%
עיר בירההון מורשה של החברה1'80018%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'75618%
עובדיםמספר העובדים1'65217%
קודקוד רישום חברה1'41714%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'16312%
מַחזוֹרמחזור שנתי2092%
ניידטלפון נייד לחברה1881%

  הוסף לעגלה