Odense [2022-11-18] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Odense [2022-11-18] - אנשי קשר
מדינה
דנמרק
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:11:21
מחיר (לא כולל מע"מ)
35.46 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)9'674
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים23'982

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה9'674100%
עִירכתובת רישום חברה עיר9'674100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)9'674100%
כתובתכתובת לרישום חברה9'67099%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה9'54298%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר9'15394%
פעילותפעילות חברה7'73279%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה5'17753%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר3'31934%
איש קשראיש קשר של החברה2'91230%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'62727%
פַקסמספר פקס2'51325%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'15822%
עיר בירההון מורשה של החברה1'80118%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'75818%
עובדיםמספר העובדים1'65317%
קודקוד רישום חברה1'41714%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'16312%
מַחזוֹרמחזור שנתי2092%
ניידטלפון נייד לחברה1881%

  הוסף לעגלה