Montréal [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Montréal [2022-12-04] - מיילים
מדינה
קנדה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 08:11:20
מחיר (לא כולל מע"מ)
47.36 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)31'910
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים90'178

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר31'910100%
שֵׁםשם החברה31'90299%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר22'05869%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר19'24360%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)7'86124%
פעילותפעילות חברה6'37519%

  הוסף לעגלה