Minsk [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Minsk [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
בלארוס
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 08:15:15
מחיר (לא כולל מע"מ)
123.59 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)90'935
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים102'726

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר90'935100%
כתובתכתובת לרישום חברה90'93299%
שֵׁםשם החברה90'93199%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר77'31685%
פעילותפעילות חברה65'23671%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה58'82564%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה55'16360%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר36'55340%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה36'32639%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה30'97734%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר24'93827%
פַקסמספר פקס24'80827%
איש קשראיש קשר של החברה22'80025%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה19'65521%
קודקוד רישום חברה7'8768%

  הוסף לעגלה