Madrid [2022-11-18] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Madrid [2022-11-18] - אנשי קשר
מדינה
סְפָרַד
תאריך הגרסה
2022-11-18
נוצר ב
2022-11-18 11:12:10
מחיר (לא כולל מע"מ)
82.37 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)51'728
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים65'365

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר51'728100%
כתובתכתובת לרישום חברה51'72799%
שֵׁםשם החברה51'72599%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)51'71999%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה49'58295%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר44'17185%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה41'72680%
פַקסמספר פקס25'21748%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר22'46743%
פעילותפעילות חברה15'68530%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר14'90128%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה8'03015%
איש קשראיש קשר של החברה7'49514%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה6911%

  הוסף לעגלה