Liège [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Liège [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
בלגיה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 05:11:19
מחיר (לא כולל מע"מ)
85.47 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)50'332
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים49'013

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר50'332100%
כתובתכתובת לרישום חברה50'33199%
שֵׁםשם החברה50'32099%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה50'22599%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)48'65096%
פעילותפעילות חברה48'57296%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר47'80494%
פַקסמספר פקס28'76757%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה26'71453%
ניידטלפון נייד לחברה15'53530%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר13'27526%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר11'82123%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה7'40914%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה7'07114%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה6'91113%
קודקוד רישום חברה6'00011%
איש קשראיש קשר של החברה2'7575%
עובדיםמספר העובדים1'5183%
מַחזוֹרמחזור שנתי1'2382%

  הוסף לעגלה