Leuven [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Leuven [2022-12-04] - מיילים
מדינה
בלגיה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 02:11:35
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'257
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים16'322

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה6'257100%
עִירכתובת רישום חברה עיר6'257100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)6'18998%
פעילותפעילות חברה5'88193%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר4'43570%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'78644%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'35021%

  הוסף לעגלה