Lausanne [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Lausanne [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
שוויץ
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 11:12:35
מחיר (לא כולל מע"מ)
43.89 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)16'252
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים24'735

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה16'252100%
כתובתכתובת לרישום חברה16'252100%
עִירכתובת רישום חברה עיר16'252100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה16'00598%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)15'97698%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר15'77397%
פעילותפעילות חברה13'71484%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה9'42758%
פַקסמספר פקס6'90842%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה6'47239%
איש קשראיש קשר של החברה6'22838%
עובדיםמספר העובדים5'59134%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'24232%
עיר בירההון מורשה של החברה4'05024%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'92524%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'59015%
ניידטלפון נייד לחברה3251%

  הוסף לעגלה