Lahti [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Lahti [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:12:56
מחיר (לא כולל מע"מ)
24.26 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)5'393
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים16'751

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה5'393100%
עִירכתובת רישום חברה עיר5'393100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)5'393100%
שֵׁםשם החברה5'39299%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'28898%
פעילותפעילות חברה5'21296%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר5'17395%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה5'14295%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'66549%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'48846%
איש קשראיש קשר של החברה1'25823%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'25323%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'24923%
עובדיםמספר העובדים1'20122%
עיר בירההון מורשה של החברה1'06819%
פַקסמספר פקס76814%

  הוסף לעגלה