Kuopio [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Kuopio [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 17:11:30
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)4'414
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים15'532

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה4'414100%
עִירכתובת רישום חברה עיר4'414100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)4'414100%
כתובתכתובת לרישום חברה4'41399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה4'32998%
פעילותפעילות חברה4'29597%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה4'28997%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר4'19094%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'41754%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'96744%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה92420%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה92120%
איש קשראיש קשר של החברה91720%
עובדיםמספר העובדים90420%
עיר בירההון מורשה של החברה77717%
פַקסמספר פקס51011%

  הוסף לעגלה