Kumasi [2020-12-16] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Kumasi [2020-12-16] - מיילים
מדינה
גאנה
תאריך הגרסה
2020-12-16
נוצר ב
2020-12-16 08:12:15
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)997
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים2'649

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה997100%
פעילותפעילות חברה98698%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה54454%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר49950%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר42042%

  הוסף לעגלה