Kuala Lumpur [2018-11-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Kuala Lumpur [2018-11-04] - מיילים
מדינה
מלזיה
תאריך הגרסה
2018-11-04
נוצר ב
2022-07-22 12:10:05
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.54 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)171
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים607

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה171100%
שֵׁםשם החברה171100%
עִירכתובת רישום חברה עיר171100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)171100%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר11466%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר10058%

  הוסף לעגלה