Kota Kinabalu [2018-11-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Kota Kinabalu [2018-11-04] - אנשי קשר
מדינה
מלזיה
תאריך הגרסה
2018-11-04
נוצר ב
2022-07-22 12:10:05
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)138

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה138100%
שֵׁםשם החברה138100%
כתובתכתובת לרישום חברה138100%
עִירכתובת רישום חברה עיר138100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר138100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה13799%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)13698%
פַקסמספר פקס10273%
איש קשראיש קשר של החברה9468%

  הוסף לעגלה