Koforidua [2020-12-16] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Koforidua [2020-12-16] - מיילים
מדינה
גאנה
תאריך הגרסה
2020-12-16
נוצר ב
2022-07-22 12:10:02
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)62
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים185

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה62100%
עִירכתובת רישום חברה עיר62100%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר62100%
פעילותפעילות חברה6198%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1930%

  הוסף לעגלה