Kitchener [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Kitchener [2022-12-04] - מיילים
מדינה
קנדה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 08:11:53
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'860
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים21'552

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר6'860100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)6'860100%
שֵׁםשם החברה6'85999%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר4'52665%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר4'35263%
פעילותפעילות חברה2'06830%

  הוסף לעגלה