Jyvaskyla [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Jyvaskyla [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 17:11:30
מחיר (לא כולל מע"מ)
24.26 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)5'596
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים19'426

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה5'596100%
עִירכתובת רישום חברה עיר5'596100%
כתובתכתובת לרישום חברה5'59099%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)5'58399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'43097%
פעילותפעילות חברה5'41996%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה5'37295%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר5'34795%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'82950%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'39842%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'20521%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'19621%
איש קשראיש קשר של החברה1'18521%
עובדיםמספר העובדים1'15320%
עיר בירההון מורשה של החברה1'03618%
פַקסמספר פקס63311%

  הוסף לעגלה