Hradec Králové [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Hradec Králové [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
הרפובליקה הצ'כית
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 20:11:02
מחיר (לא כולל מע"מ)
42.74 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)14'746
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים41'821

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה14'746100%
כתובתכתובת לרישום חברה14'746100%
עִירכתובת רישום חברה עיר14'746100%
פעילותפעילות חברה14'65599%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר14'39897%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה13'12489%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)9'75266%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה8'51157%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר7'12648%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר6'92846%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'09734%
קודקוד רישום חברה2'62917%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'98013%
עובדיםמספר העובדים1'96513%
איש קשראיש קשר של החברה1'0567%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה9836%
פַקסמספר פקס7174%
מַחזוֹרמחזור שנתי6974%

  הוסף לעגלה