Hessen [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Hessen [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
גֶרמָנִיָה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:11:13
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)1'102
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים2'608

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה1'102100%
כתובתכתובת לרישום חברה1'102100%
עִירכתובת רישום חברה עיר1'102100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)1'102100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר1'06196%
פעילותפעילות חברה1'01792%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה1'00391%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה77370%
איש קשראיש קשר של החברה54049%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר48143%
פַקסמספר פקס41437%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר31528%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה17515%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה13612%
קודקוד רישום חברה12411%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה756%

  הוסף לעגלה