Helsinki [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Helsinki [2022-12-04] - מיילים
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 17:11:21
מחיר (לא כולל מע"מ)
54.29 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)29'059
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים113'225

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר29'059100%
שֵׁםשם החברה29'05499%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)28'90799%
פעילותפעילות חברה27'25493%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר21'60674%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר18'32263%

  הוסף לעגלה