Helsinki [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Helsinki [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:12:45
מחיר (לא כולל מע"מ)
87.78 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)41'586
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים113'225

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר41'586100%
שֵׁםשם החברה41'58099%
כתובתכתובת לרישום חברה41'57099%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)41'40499%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה40'83798%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר39'82595%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה39'73695%
פעילותפעילות חברה39'09794%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר21'61551%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר18'33044%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה11'59527%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה11'51127%
איש קשראיש קשר של החברה11'43127%
עובדיםמספר העובדים11'21426%
עיר בירההון מורשה של החברה10'02524%
פַקסמספר פקס6'88516%

  הוסף לעגלה