Hebei [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Hebei [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
חרסינה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 14:10:57
מחיר (לא כולל מע"מ)
75.50 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)43'236
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים28'167

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר43'236100%
שֵׁםשם החברה43'21499%
כתובתכתובת לרישום חברה43'15799%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר43'08499%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)38'04187%
פעילותפעילות חברה35'99583%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה32'31474%
פַקסמספר פקס30'96371%
איש קשראיש קשר של החברה29'52568%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה29'25967%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה23'61654%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר15'34435%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6'95416%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה7961%
ניידטלפון נייד לחברה4991%
קודקוד רישום חברה3890%

  הוסף לעגלה