Hamburg [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Hamburg [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
גֶרמָנִיָה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:11:08
מחיר (לא כולל מע"מ)
56.60 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)25'614
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים45'231

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה25'614100%
עִירכתובת רישום חברה עיר25'614100%
כתובתכתובת לרישום חברה25'61399%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)25'48799%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר23'49091%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה22'57088%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה18'50372%
פַקסמספר פקס15'39060%
פעילותפעילות חברה12'96950%
איש קשראיש קשר של החברה12'56449%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר10'25940%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה8'05031%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר6'13223%
קודקוד רישום חברה5'38721%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה4'59017%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'90211%
מַחזוֹרמחזור שנתי3141%
ניידטלפון נייד לחברה1370%

  הוסף לעגלה