Guangzhou [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Guangzhou [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
חרסינה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 11:11:53
מחיר (לא כולל מע"מ)
25.41 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'426
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים12'171

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר6'426100%
שֵׁםשם החברה6'42599%
כתובתכתובת לרישום חברה6'37199%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר6'35598%
פעילותפעילות חברה6'29998%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)5'62487%
איש קשראיש קשר של החברה5'24881%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה5'03278%
פַקסמספר פקס4'90376%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה3'26850%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'75042%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה2'40937%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'97230%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר1'17718%
ניידטלפון נייד לחברה97315%
קודקוד רישום חברה2563%

  הוסף לעגלה