George Town [2018-11-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
George Town [2018-11-04] - אנשי קשר
מדינה
מלזיה
תאריך הגרסה
2018-11-04
נוצר ב
2022-07-22 12:10:05
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.54 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)198

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה198100%
כתובתכתובת לרישום חברה198100%
עִירכתובת רישום חברה עיר198100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה198100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר198100%
פעילותפעילות חברה19799%
פַקסמספר פקס17588%
איש קשראיש קשר של החברה14774%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה6231%

  הוסף לעגלה