Frederiksberg [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Frederiksberg [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
דנמרק
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:11:29
מחיר (לא כולל מע"מ)
22.88 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)5'694
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים12'555

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה5'694100%
כתובתכתובת לרישום חברה5'694100%
עִירכתובת רישום חברה עיר5'694100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)5'69399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'55897%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר5'29392%
פעילותפעילות חברה4'76983%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה2'95051%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר1'88333%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'37524%
איש קשראיש קשר של החברה1'26622%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה98717%
פַקסמספר פקס97217%
עיר בירההון מורשה של החברה75113%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה71212%
עובדיםמספר העובדים65711%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה62510%
קודקוד רישום חברה5679%
ניידטלפון נייד לחברה1021%
מַחזוֹרמחזור שנתי701%

  הוסף לעגלה