Frederiksberg [2023-11-29] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Frederiksberg [2023-11-29] - אנשי קשר
מדינה
דנמרק
תאריך הגרסה
2023-11-29
נוצר ב
2023-11-30 02:10:30
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)5'693
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים12'556

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה5'693100%
כתובתכתובת לרישום חברה5'693100%
עִירכתובת רישום חברה עיר5'693100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)5'69299%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'55797%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר5'29292%
פעילותפעילות חברה4'76983%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה2'95451%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר1'88233%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'37824%
איש קשראיש קשר של החברה1'26422%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה98717%
פַקסמספר פקס97017%
עיר בירההון מורשה של החברה75013%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה71212%
עובדיםמספר העובדים65611%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה62410%
קודקוד רישום חברה5679%
ניידטלפון נייד לחברה1021%
מַחזוֹרמחזור שנתי701%

  הוסף לעגלה