Fortaleza [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Fortaleza [2022-12-04] - מיילים
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:15:08
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)4'086
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים13'462

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר4'086100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)4'086100%
שֵׁםשם החברה4'08599%
פעילותפעילות חברה3'19378%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'78568%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'55962%

  הוסף לעגלה