Fortaleza [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Fortaleza [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 08:14:57
מחיר (לא כולל מע"מ)
22.88 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'592
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים13'462

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר6'592100%
שֵׁםשם החברה6'59199%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)6'59199%
כתובתכתובת לרישום חברה6'59099%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה6'32395%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר6'06592%
פעילותפעילות חברה5'17278%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'78542%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'55938%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה1'50922%
איש קשראיש קשר של החברה4026%

  הוסף לעגלה