Espoo [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Espoo [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
פינלנד
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:12:49
מחיר (לא כולל מע"מ)
40.43 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)11'976
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים34'286

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר11'976100%
כתובתכתובת לרישום חברה11'97599%
שֵׁםשם החברה11'97399%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)11'97399%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה11'77298%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר11'54196%
פעילותפעילות חברה11'39295%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה11'34794%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6'04850%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר4'82040%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה3'48129%
איש קשראיש קשר של החברה3'48129%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה3'47929%
עובדיםמספר העובדים3'37528%
עיר בירההון מורשה של החברה3'19826%
פַקסמספר פקס2'11117%

  הוסף לעגלה